Regionale doorfietsroutes

Begin 2018 is de Fietsersbond begonnen met het onder de aandacht brengen van de Regionale Doorfietsroutes.
Inmiddels is er veel goed nieuws te melden over de voortgang.

Perspectief Fiets provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft de nota ‘Perspectief Fiets’ vastgesteld, een document waarin uitdagingen
en doelen voor de fiets voor de komende jaren zijn vastgelegd. In de nota wordt veel aandacht besteed aan doorfietsroutes. Potentiële routes zijn nog slechts schematisch weergegeven op de kaart in ‘Perspectief Fiets’. Het exacte verloop wordt later in samenwerking met lokale overheden en de Fietsersbond vastgesteld. Uiteraard hopen wij dat de door ons bedachte routes in de regio Haarlem en Haarlemmermeer worden overgenomen op de definitieve provinciale kaart.

RE-Doorfietsroutes 1_ Doorfietsroutes Perspectief Fiets
Ambitiebeeld Regionale Doorfietsroutes

Categorieën