Knelpunten

Aanpak knelpunten

Fietsongevallen etc.

In het Actieprogramma Fiets 2019-2021 worden 14 knelpunten opgelost in Provinciale wegen en met enige subsidie een aantal knelpunten in gemeentelijke wegen.

De oorspronkelijke door de Fietsersbond ingediende knelpuntenlijst is veel langer. Overzicht knelpunten N-H.