Verkeersveiligheid

Voor de Fietsersbond is het belangrijk, dat fietsverkeer wordt bevorderd, dat het fietsen aangenamer wordt en ook dat het veiliger wordt. We schrikken dan ook van de toename van het aantal verkeersslachtoffer, vooral onder fietsers. 75% van de fietsdoden zijn personen boven de 60 jaar. Ongevallen met fietsers vinden meestal plaats binnen de kom en op kruispunten. [bron SWOV]. Infrastructuur en gedrag zijn in gelijke mate de oorzaak, soms in combinatie.

Leden van de Fietsersbond hebben enige malen deelgenomen aan bijeenkomsten over het “Koersdocument verkeersveiligheid 2030 van de provincie Noord-Holland”, georganiseerd door de Provincie op regionale schaal.

Wij worstelen erg met deze materie. In de eerste plaats vinden we, dat zowel meer bewegen op de fiets bevorderd moet worden, als dat dit ook veiliger moet zijn. Daarnaast weten we nu onvoldoende, welke veronderstellingen verder onderzocht moeten worden. We hebben sympathie voor de opvatting, dat preventie [waaronder het opsporen van potentieel gevaarlijke situaties] erg belangrijk is. Vervolgens merken we dat de registratie van ongevallen onvoldoende is.

Voorlopig zoeken we het in de richting van:

  • Uitbreiding van 30 km-zones binnen de bebouwde kom, omdat veel slachtoffers binnen de kom vallen en rijsnelheden de risico’s op ernstig letsel sterk vergroot;
  • Toezicht en controle [door politie] op maximum snelheden en schermgebruik moet worden uitgebreid;
  • Onderzoek naar de ‘gedragscomponent’ van ongevallen van vooral oudere fietsers