Geslaagd Verkiezingsdebat Provinciale Staten

Op 27 februari 2019 was er een druk bezocht debat tussen kandidaat-Statenleden in het gemeentehuis van Castricum. U vindt hier het verslag verkiezingsdebat provinciale staten 2018-02 en link naar de website van de Fietsersbond Castricum: https://castricum.fietsersbond.nl/2019/02/28/levendig-provinciaal-fietsdebat-in-castricum/

De provinciale kerngroep in september 2018 heeft hieraan vooraf gaand bouwstenen voor verkiezingsprogramma’s van politieke partijen aangeleverd via het document Fietsparagraaf voor statenverkiezingen 2019