Beleid

Korte voorgeschiedenis

Fietsers willen dat hun route veilig en aangenaam is. Veiliger en prettiger fietsen kan ertoe bijdragen, dat er meer wordt gefietst. Behartigen van gezamenlijke belangen gebeurt door de Fietsersbond. Dit doel vertalen naar een Provinciaal niveau is ook onze opdracht. De Provincie heeft in de eerste plaats eigen wegen in beheer: de Provinciale wegen; daarnaast kan de Provincie andere wegbeheerders -waaronder gemeenten- stimuleren om de situatie voor fietsers te verbeteren.

Fietsroutes in de Provincie Noord-Holland zijn goed bewegwijzerd, het wegdek is in het algemeen goed, de gladheidsbestrijding bevindt zich op hoog niveau, de laatste jaren heeft de Provincie enige fietstunnels gebouwd. Nog veel winst is er te behalen op het gebied van doorfietsen [het krijgen van voorrang, verkorten of opheffen van wachttijden], niet hoeven omrijden [verminderen van barrières], en in brede zin het beperken van de kans op ongevallen, dus het vergroten van de verkeersveiligheid.

Een forse duw in de richting van verbetering voor fietsers is gekomen door de bijeenkomst die is georganiseerd door Statenleden op 19 mei 2017. Zie hier voor het verslag.

Als kapstok bij het overleg met de Provincie hebben we nu de nota ‘Perspectief Fiets’.

Fietsbrug, Fietskrul-N242-Stationsweg-242-in-Heerhugowaard
Fietsbrug, Fietskrul N242, Stationsweg 242 in Heerhugowaard Beeld-auteur: Reijnoud de Haan