Actieagenda Actieve Mobiliteit in de provinciale staten

23 mei 2022
Actieagenda Actieve Mobiliteit in de Provinciale Staten

Fietsersbond Noord-Holland vraagt meer uitvoering dan beleid; breng fietsers weer in de voorrang

Sinds 2018 hebben wij als Fietsersbond Noord-Holland vaak en prettig overleg gehad met de Provincie, zeker na het verschijnen van de nota “Perspectief Fiets’. Inmiddels is het tijd om terug te blikken teneinde te zien, wat er is uitgevoerd.

In mei 2022 is een nota behandeld en aangenomen, genaamd Actieagenda Actieve mobiliteit.

In het algemeen: de Fietsersbond vindt uitvoering van goed beleid belangrijker dan weer een nieuw beleidsplan.

Bij reconstructies wordt de positie en het belang van de fietser vaak vergeten. Een fietspad langs de N246 werd plotseling uit de voorrang gehaald bij kruispunten. Tevergeefs heeft de Fietsersbond gevraagd om bij volgende reconstructies een fietspad langs een voorrangsweg in de voorrang te houden of te brengen.

Ook in andere opzichten dan voorrang is een scherpe bewaking van kwaliteit van vooral Regionale Doorfietsroutes belangrijk: verlichting en minder oponthoud bij verkeerslichten.

De Provincie heeft uitgebreid en degelijk aandacht besteed aan ongevallen en betere veiligheid voor fietsers, maar dit moet gedaan worden met gemeenten.
Er zijn nog geen uitvoeringsplannen.
Lagere snelheden van gemotoriseerd verkeer zijn nodig, zeker op kruispunten; vooral fysieke maatregelen moeten leiden tot lagere snelheden; daarnaast is efficiëntere handhaving hierop urgent.

Tot slot:
De Fietsersbond vraagt om veel meer aandacht voor (het onderhoud van) recreatieve fietsroutes in de AAAM en bereikbaarheid van recreatiegebieden vanuit de kernen.

Tekst van de uitgebreidere brief van 3 mei 2022
Tekst, ingesproken tijdens de Statencommissie van 9 mei 2022
Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027