Recreatief fietsen

Vaak maken wegbeheerders onderscheidt tussen het fietsen op weg naar werk of school en het ‘recreatieve fietsen’.

In de nota ‘Perspectief Fiets’ wordt wel veel aandacht besteed aan recreatief fietsen, soms opgehangen aan het economisch nut ervan.

Voor opwaardering of verbetering van de infrastructuur van recreatieve hoofdroutes, waaronder de LF-routes, is nog geen budget beschikbaar.