Discussienota LF1 Noordzeeroute

In juli 2019 heeft de Fietsersbond zich bezig gehouden met een belangrijke recreatieve route: de LF1 / Noordzeeroute. Deze is getoetst aan een aantal wensen. Dit is gedaan door in drie groepen de route te bekijken en te fotograferen. In september is hierover een verslag uitgebracht. Zie hier de discussienota over de LF1.