Fietspaden Kattendel en Blijdensteinsweg dreigen te verdwijnen

Actie Kattendel en Blijdensteijnstweg

PWN is sinds voorjaar 2023 niet meer van plan het fietspad Kattendel te vegen. Dit is tegen de afspraken die in 2011 zijn gemaakt ivm het creëren van de sleuven in de duinen om duinverstuivingen op te wekken. In 2012 zijn 5 windsleuven gegraven om duinverstuiving mogelijk te maken. Na de uitzonderlijk krachtige stormen eind 2021 liet PWN het er opeens bij zitten. Fietsers moeten nu Kattendel bereiken via Parnassia, een flinke omweg over een druk pad met ook veel wandelaars. Afspraak was dat PWN dit fietspad jaarlijks zou onderhouden opdat het fietspad in de zomer voor fietsers toegankelijk zou zijn.

PWN heeft dit akkoord eenzijdig opgeheven. Fietsersbond, Gemeente Bloemendaal, ANWB, Fietsplatform  zijn het hiermee niet eens.

Zie ook: