Over ons

Wij  vormen met 7 mensen de Provinciale kerngroep van de Fietsersbond Noord-Holland. Deze groep bestaat uit:

  • René Rood, afdeling Haarlem
  • Han van der Ploeg, afdeling Haarlemmermeer
  • Rutger Mooij, afdeling Hilversum
  • Alex van der Leest, afdeling Castricum
  • Reijnoud de Haan, afdeling Bergen.

We zijn in mei 2018 bij elkaar gekomen omdat toen het Provinciale fietsbeleid vorm kreeg. Noord-Holland is een wat ingewikkelde Provincie, omdat het gebied van de vervoerregio Amsterdam – de zogenaamde MRA- er niet bij hoort.
Ons doel is het fietsen in Noord-Holland nog aangenamer en veiliger te maken. Dus leveren we inbreng in het provinciaal fietsbeleid. Overleg tussen de Provincie en de Fietsersbond is een onderdeel van onze activiteiten.
Daarnaast probeert de Provinciale afdeling kennis te verzamelen over fietsbeleid en bij te dragen aan het uitwisselen van informatie tussen de regionale afdelingen.

Als u ons wilt bereiken, kan dit via:
[email protected]