Nota Perspectief Fiets

Vanaf begin 2018 is er bij de Provincie een ambtenaar aan het werk, die de nota ‘Perspectief Fiets’ heeft opgesteld. In mei 2018 is een aantal vertegenwoordigers van afdelingen Noord-Holland van de Fietsersbond bijeen geweest in Castricum; we hebben voorbeelden van fietsbeleid in de provincies Utrecht en Noord-Brabant besproken. Ook heeft de fiets ambtenaar heeft de conceptnota Perspectief Fiets toegelicht. De in Castricum gevormde Provinciale kerngroep heeft op 13 september 2018 een commentaar op dit concept opgestuurd aan de Provincie; zie reactie Fietsersbond op conceptnota Perspectief Fiets 2018-09

De uiteindelijke nota Perspectief Fiets telt 62 pagina’s en is vastgesteld door provinciale Staten; zie nota Perspectief Fiets van de provincie Noord-Holland

De Fietsersbond heeft ingesproken bij de behandeling van Perspectief Fiets in de Provinciale Staten; zie inspraakreactie Fietsersbond 2019-01

Van belang is ook een actieprogramma Fiets 2019-2021 opgesteld in november 2018. Dit programma bevat bijna 18 miljoen voor ‘doorfietsroutes’, 15,6 miljoen voor aanpak van 14 fietsknelpunten in provinciale wegen en 7 miljoen voor oplossen van knelpunten in gemeentelijke wegen. Tevens wordt naar het belang van fietsers gekeken in een aantal genoemde wegenprojecten.  Zie actieprogramma Fiets 2019-2021 provincie Noord-Holland