Fietsersbond wil fietspaden langs N-wegen in de voorrang

RE-Doorfietsroutes 1_ Doorfietsroutes Perspectief Fiets
Ambitiebeeld Regionale Doorfietsroutes

De provincie heeft in januari 2020 de nota ‘Perspectief Fiets’ vastgesteld. Daarin wordt gesteld: ‘Het is nodig dat bij onze eigen projecten de fiets als volwaardig vervoermiddel wordt behandeld”.

De Fietsersbond Zaanstad heeft vorig jaar iets heel anders ontdekt:
Met schrik fietsten zij lang gereconstrueerde N246 tussen West-Knollendam en de N44. De wegbeheerder heeft gemeend de fietser op dit weggedeelte overal uit de voorrang te halen.
Wij hebben gevraagd de voorrang voor fietsers te herstellen. In een statenvergadering van 31 autustus 2020 heeft de gedeputeerde dit afgewezen. Hij beriep zich op richtlijnen. Vreemd, omdat het de indruk wekt, dat je gemakkelijk per auto dan per fiets je bestemming te kunnen bereiken.

Wij hebben nader provinciaal overleg gevoerd over de richtlijnen inzake voorrang en 8 andere onderwerpen. Met name over de zichtbaarheid van provinciale fietspaden bij duisternis zijn vele klachten bij ons binnengekomen. In de bijlage treft u een verslag van dit overleg en onze voorstelling betreffende voorrang voor fietsers.

pdf ⋅ 85 KB

2021-06 Voorrang fietspaden langs N-wegen

Download

Categorieën