Wegenprogramma’s

In het document ‘Actieprogramma fiets’ staan projecten genoemd met ‘raakvalk fiets’. Ook hier is het moeilijk om zicht te krijgen op de stand van zaken. Daarnaast: bij het ene project wordt meer gelet op de belangen van fietsers dan bij andere. Op de fietsroute langs een te reconstrueren N-weg wordt vaak wel gelet, maar de dwarsverbindingen ontsnappen soms aan het oog. Hierdoor dreigt de aangelegde of opgekrikte weg een barrière te worden voor fietsers.

In het wegenprogramma met aspect fiets staan onder meer:

  • Aansluiting A9-Heiloo;
  • Verdubbeling N205 Haarlem – knooppunt A9
  • Trajectstudie N242 bij Heerhugowaard
  • Onderzoek N247 bij Broek in Waterland
  • Reconstructie N504 Broek op Langedijk

Voor specifieke informatie over de rol van de Fietsersbond bij diverse wegenprogramma’s: zie de lokale websites.