Stand van zaken [30 juni] reconstructie aantal N-wegen+positie fietsers

Op dit moment hebben we vrij weinig nieuws over de reconstructie van provinciale wegen; onze indruk is, dat fietsprojecten daarin stagneren of zo worden uitgevoerd, dat belangen van fietsers juist niet worden gediend; enige voorbeelden, vooral uit de regio Alkmaar:

  • Op de nieuwe afslag A9-Heiloo is een turborotonde ingetekend op de kruising met de Oosterzijweg; het Fietsberaad adviseert in dit soort gevallen een ongelijkvloerse kruising voor fietsers;
  • Noord-Scharwoude: de provincie heeft op de kruising van de N504 met de Dorpsstraat en Voorburggracht de verkeerslichten weggehaald en vervangen door een brede middengeleider, ook LARGAS genaamd; hierdoor is de N504 sterker gaan werken als een barrière
  • Provinciale weg N246 is gereconstrueerd, blijkbaar tot tevredenheid van de Provincie; maar actieve fietsers uit Zaandam ontdekten tot hun schrik onder meer, dat op de kruispunten het fietspad erlangs uit de voorrang is gehaald; dit verslechtert zowel de veiligheid als de doorstroming van fietsers
  • Het ‘actieprogramma fiets 2019-2021’ meldt 2 in 2021 aan te leggen fietsbruggen tussen Heerhugowaard en Broek op Langedijk in de N242; hierover is nog geen nieuws te melden