Regionale doorfietsroutes

 

De provincie heeft in de vastgestelde nota ‘perspectief Fiets’, 2018 geld gereserveerd voor regionale doorfietsroutes met bijdragen van het rijk. Het gaat om de volgende trajecten:

  • Schiphol- Haarlem
  • Aalsmeer – Hoofddorp
  • Amsterdam – Haarlem F200
  • Kennemerland ontbrekende schakel langs N208
  • Fietstunnel Velsertraverse
  • Beverwijk – Castricum
  • Santpoort – Velsen – Beverwijk
  • Beverwijk NS – Heemskerk NS – Uitgeest, oostelijke en westelijke route
  • Castricum – Alkmaar

Tot dusverre is, anders dan in andere provincies, nog geen regionale doorfietsroute* aangelegd. Op dit moment is het lastig om vast te stellen, in welk stadium de voorbereiding zich bevindt. (Voor het gebied het Gooi is een intentieovereenkomst vastgesteld). Belangrijke stap zou zijn het vaststellen van een voorkeurstracé per regionale doorfietsroute. De Provincie heeft toegezegd de regie te nemen bij de planvorming. De Fietsersbond ziet graag de provinciale bijdrage verhoogd tot boven de 50%.

* Regionale doorfietsroutes worden in andere provincies ook wel snelfietsroutes genoemd.