Susidieregeling regionaal fietsnetwerk vastgesteld

Gedeputeerde Staten heeft op 7 juli een subsidieregeling vastgesteld voor het regionale fietsnetwerk. Nieuw is onder meer, dat er 80% komt voor nieuwe ongelijkvloerse kruisingen in doorfietsroutes. Het maximale bedrag is voor het regionale netwerk en de regionale doorfietsroutes vastgesteld op € 4.342.000,
Regionaal fietsnetwerk Noord-Holland 2020 subsidie

De Fietsersbond is blij met de subsidieregeling. We hebben enige kanttekeningen.

 • De eerste is, dat het bedrag niet erg hoog is; voor één regionale doorfietsroute heb je het bedrag al opgemaakt.
  – Dat brengt het risico met zich mee dat noodzakelijke verbeteringen beoordeeld zullen worden als ‘te duur’ en niet als ‘’
  noodzakelijk”;
  – De kwaliteit van regionale doorfietsroutes in het land -elders soms snelfietsroutes geheten, varieert
  behoorlijk, zie het onderzoek van de ANWB.
 • Een tweede vraag is, wat wel of niet onderdeel is van het regionale netwerk. De Provincie heeft niet
  zelf vastgesteld, wat hiervan onderdeel is.
 • Een derde punt is het niet noemen van recreatieve hoofdfietsroutes. Zoals bekend is de LF1 -nu
  Kustroute geheten- een fietsroute van Europees niveau; hiervoor is niets geregeld.\
 • Een vierde vraag is, welke soort verbeteringen accent zullen krijgen.
  – De tekst van de regeling spreekt over ‘aanleg, verbetering en uitbreiding’; bij nadere toelichting wordt ‘verbreden en asfalteren’ genoemd als
  verbeteringen die in aanmerking komen voor subsidie;
  – Doorstroming van fietsers wordt niet apart genoemd als belangrijk. Wij merken, dat het gemak en de kortere reistijd van fietsers vaak onbelangrijk wordt gevonden, onder meer bij de reconstructie van N-wegen. Dit komt tot uiting in de wachttijden bij verkeerslichten en het toekennen van voorrang.
  – Maatregelen ter ontvlechting van autoroutes en fietsroutes komen ook in aanmerking voor subsidie;
  dit is bij het om de fietsroutes heen leiden van autoroutes door [selectieve ] afsluiting.

Kortom: deze subsidieregeling is een goede start; de uitwerking ervan moeten we goed volgen. Hopelijk wordt het bedrag fors uitgebreid.