Regionale doorfietsroutes in Gemeente Velsen, Alkmaar en Castricum

Volgens een bericht van 18 juni 2019 is de gemeenteraad van Velsen akkoord met 2 tracés voor regionale doorfietsroutes ten zuiden van het IJ.
https://haarlem.fietsersbond.nl/2019/06/18/regionale-doorfietsroute-ijmond-ten-zuiden-van-het-kanaal-raad-velsen-akkoord

Voor de regio Alkmaar is in mei 2020 een tracé vastgesteld tussen de kop van Heerhugowaard en Uitgeest / Castricum;
Gezocht wordt naar maximale ‘ontvlechting’; de problemen op de route zijn in kaart gebracht.: https://www.rodi.nl/regio/alkmaar/177778/snelweg-voor-fietsen-door-alkmaar

In Castricum wordt nagedacht over een variant met nieuwe fietspaden langs het spoor: https://castricum.fietsersbond.nl/2019/04/27/doorfietsroutes-door-castricum

Een bericht van 2018 / 2019 geeft de situatie weer in de Noordkop van de Provincie:
https://files.fietsersbond.nl/app/uploads/sites/30/2019/03/09132314/Eindrapportage_Doorfietsroutes-Kop-van-Noord-Holland.pdf

De situatie in Zaanstreek:
https://zaanstreek.fietsersbond.nl/infra/fietsverbinding-purmerend-en-zaandam/

Situatie in Beverwijk:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200102_11408404/oppositie-beverwijk-druk-doorfietsroute-niet-door

Vanuit Haarlemmermeer zijn er plannen voor de F232 en F200 Haarlem – Amsterdam; volgens wikipedia is de aanleg al begonnen in 2009; de website van de Fietsersbond neemt 2009 als het jaar waarin de eerste planen zijn opgesteld.
https://haarlemmermeer.fietsersbond.nl/fietssnelwegen/f232 en: https://haarlemmermeer.fietsersbond.nl/fietssnelwegen/f200