Petitie Behoud de duinfietspaden Kattendel en Blijdensteinsweg

Teken de petitie: Behoud de duinfietspaden Kattendel en Blijdensteinsweg

BL-Kattendel kaartje

“Het zand kan blijven stuiven, fietsers en wandelaars kunnen er overheen. Het duin verstuift, wij verstuiven mee.” Dat is het plan dat de Fietsersbond zal ontvouwen op het stuifduin bij Kattendel op zondag 14 mei 2023 vanaf 11 uur.

René Rood (Fietsersbond): ‘Niet blijven emmeren over wat niet kan. De Fietsersbond legt de ‘rode loper’ uit om een beeld te schetsen van hoe het wèl kan: met lichte makkelijk te verplaatsen ‘kluunmatten’ over het stuifduin kunnen fietsers en wandelaars bij Kattendel blijven komen. Over het duin heen met de fiets aan de hand. Niet alleen voor strandbezoek, maar ook om het ‘rondje Kattendel’ te maken. De natuurwaarden blijven behouden.’

‘Neem schop en bezem mee. Want naast kluunmatten vragen wij duinbeheerder PWN ook om regelmatig de toeleidende fietspaden te vegen. We vegen met PWN mee.’

Wij willen dat er een oplossing komt waarbij fietsers juist van de natuur kunnen blijven genieten. En dat PWN zich aan de in 2011 gedane belofte houdt: het openhouden van fietspad Kattendel.

Breed gedragen protest
De Fietsersbond is een actie gestart om het fietspad naar Kattendel te behouden. PWN is van plan het bestaande noordelijke fietspad op te heffen. De Fietsersbond wil ‘het rondje Kattendel’ behouden. Samen met ANWB, Fietsplatform, NTFU Wielersportbond en Naturistenvereniging NFN Open & Bloot (belangenorganisatie naaktrecreanten), wil de Fietsersbond dat er een oplossing komt voor de stuifduinen, niet alleen hier in Bloemendaal, maar ook in de Schoorlse Duinen. Daar is PWN/SBB voornemens fietspad Blijdensteinsweg te laten onderstuiven. Daarmee gaan populaire fietsrondjes verloren en raakt de bereikbaarheid van duingebieden per fiets, en de natuurstranden specifiek, in gevaar.

Teken de petitie van mei 2023: Behoud de duinfietspaden [Kattendel, Blijdensteinsweg] – Petities.nl
Gezamenlijk zijn wij een online-petitie gestart:  Zandverstuivingen bedreigen de fietspaden door de Hollandse duinen. Hierdoor verdwijnen stukken recreatief fietspad voor toerfietsers, ommetjesmakers en strandbezoekers. Wij roepen duinbeheerders op de paden toegankelijk te houden.

Actie in Bergen 23 juni 2023
De Fietsersbond Bergen organiseert op 23 juni een demonstratieve fietstocht. Nadere informatie volgt. Raadpleeg https://noordholland.fietsersbond.nl/recreatief-fietsen/

Extra informatie
De actie vindt plaats op het noordelijke fietspad aankomend bij strandslag Kattendel (‘Betonweg’). We zijn aanwezig vanaf 10.30 uur. Om 11 uur volgt de onthulling. Tot 13 uur zullen we blijven scheppen en vegen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
René Rood, woordvoerder van de Fietsersbond Regio Haarlem: 06-45.47.22.87
Reijnoud de Haan, woordvoerder Fietsersbond Bergen: 072-506.353.85

Categorieën