Mogelijkheden fietsroutes door de duinen te behouden

Acht mogelijkheden behoud duinfietspaden

pdf ⋅ 363 KB

Persbericht mogelijkheden fietspad Blijdensteinsweg Bergen

Download

Een fietsrondje door de duinen langs de Noordzee is bij menig fietser favoriet. Een wandelend duin bedreigt een belangrijk fietspad door de duinen met afsluiting: het fietspad Verspyckweg – Blijdensteinsweg.

Fietsersbond Bergen hecht aan dit fietspad: het is belangrijk voor welzijn, gezondheid en het behoud van natuurlijke recreatie. Op termijn wil de Provincie dit fietspad opheffen en de Fietsersbond verzet zich daartegen.

Onze nota schetst 8 mogelijkheden om het fietspad en de fietsroute te behouden.

De Fietsersbond roept op tot een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden van het fietspad. De nota is verstuurd aan Provinciale Staten en aan de gemeenteraad van Bergen. Ons persbericht hierover is in diverse media verschenen.

Eerder heeft de Fietsersbond een demonstratieve fietstocht georganiseerd op 23 juni 2023, zie: https://www.fietsplatform.nl/2023/06/26/fietsexcursie-stuifduinen/

Inmiddels heeft een werkgroep met provincie, gemeente, ANWB en Fietsersbond een start gemaakt met de verkenning naar behoud van de kwaliteit van de Kustroute.

Zie ook onze notitie: Persbericht mogelijkheden behoud duinfietspaden

Categorieën