Actie Behoud Fietspad Blijdensteinsweg

Behoud-de-duinfietspaden

Op 23 juni 2023 houdt Fietsersbond Bergen een demonstratieve fietstocht door de duinen vanaf ’t Woud, start 13.30 uur.

Na het bericht van 26 januari 2023 heeft de Fietsersbond een veegactie gehouden op de Blijdensteinsweg / Verspyckweg tussen Bergen en Schoorl. Zoals bekend is dit fietspad belangrijk in het netwerk voor de bewoners; het is een onderdeel van de beroemde Europese hoofdroute rond de Noordzee.
Zie de film: https://www.youtube.com/watch?v=2CtP5OKnZGQ

Dit had samen met brieven en inspreken als gevolg, dat sindsdien het zand geregeld wordt verwijderd van het fietspad. Natuurbeheerders en Provincie betalen elk de helft hiervan.

De Fietsersbond heeft vele oplossingen geopperd voor dit fietspad: een beperkte omleiding met fietsbrug, een fietstunnel, zandverstuiving vastleggen met matten en helmgras. De natuurbeheerders hebben iedere zinvolle oplossing afgewezen.

Tijdens de gesprekken stelden de natuurbeheerders ook andere fietspaden te willen opheffen, waaronder de Woudweg, zodat een groot deel van het duingebied niet meer toegankelijk is voor fietsers.

Op 11 januari 2023 hebben 4 organisaties een brief gestuurd aan de Provincie: ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform en NTFU.

Zie: https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdf/fietsen/brief-fietsersbond-fietsplatform-ntfu-anwb-aan-gs-noord-holland-bedreigingen-van-natuurbeleid-voor-fietspaden.pdf

Ook de vervolgbrief van 30 maart 2023 verwijst naar de provinciale plannen om het fietsen te bevorderen.
Behoud recreatieve fietsroutes door de duinen“. De letterlijke tekst is te lezen via de volgende linkhttps://www.fietsplatform.nl/wp-content/uploads/2023/03/Brief-zandverstuivingen-LF-kustroute-aan-nieuwe-statenleden-Fietsersbond-Fietsplatform-NTFU-ANWB.docx.pdf

Fietsersbond Bergen heeft ook een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Bergen:
https://flessenpostuitegmond.nl/fietsersbond-niet-blij-met-opheffing-op-termijn-van-fietspad-blijdensteinsweg/

Een fotocollage/pdf van de acties rondom deze kustroute kunt u hier downloaden.

pdf ⋅ 1 MB

2023-05-09 REDT DE KUSTROUTE DUINGEBIED BERGEN

Download

Categorieën