Provincie biedt met zandverstuivingen nieuwe bedreigingen voor het fietsnetwerk in de duinen

Voor het eerst wordt nu in officiële documenten gesproken over opheffing van fietspad Woudweg naast de Blijdensteinsweg. Ook Kattendel staat op de lijst van bedreigde fietspaden. Wie diep wil graven, zie agendapunt 3a:

hier staat agenda punt 3a.

Dit is voor ons onacceptabel. De Fietsersbond wil behoud en uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden in de duinen. Daarom hebben we ingesproken bij de Statencommissie Landelijk gebied van 27 mei. Zie de tekst hier:
Er is een verschil tussen overlast van zand en van water. Overlast door zandverstuivingen is georganiseerd door de Provincie: door bomen kappen, helmgras uittrekken en kerven graven gaat zand aan de wandel en kan dan over een fietspad heen waaien.
Een artikel met historisch overzicht verscheen zojuist op de website van de landelijke Fietsersbond:

het artikel vindt u hier.

Categorieën