Stuifduin blokkeert Europese fietsroute langs de kust

Verstuivingen op Toeristische routes

Langs de kust van Noord-Holland loopt de bekende Noordzeeroute, die internationale betekenis heeft als VeloRoute 12. Het fietspad is belangrijk voor zowel inwoners voor hun recreatieve rondje als voor toeristen, ook uit het buitenland..

Tussen Bergen aan Zee en Schoorl aan Zee dreigde er al enige tijd een probleem: een wandelend duin komt in de richting van het fietspad; vanaf eind november hield Staatsbosbeheer op met het schoon vegen van het pad; de stuiflawine maakt nu het fietspad onberijdbaar. Hierdoor dreigt een deel van de fietsroute over dit mooie gebied onbruikbaar te worden. De Fietsersbond is al enige tijd in overleg met Staatsbosbeheer over het oplossen van dit probleem. Dit heeft tot dusverre niet tot resultaat geleid. Er zijn diverse mogelijkheden voor een oplossing: een omleiding aanleggen, een fietstunnel, matten of platen er overheen leggen, het stuifduin weghalen en vastleggen. Elders zijn langs de Dr Van Steinweg bomen gekapt. Het is belangrijk, dat de stronken en de bovenlaag blijven liggen; anders dreigt een tweede verstuiving van een fietspad.

De Fietsersbond wil, dat eventuele verstuivingen vooraf worden getoetst aan de risico’s voor routenetwerken, van fietsers, wandelaars en ruiters. Ook voor de korte termijn wil de Fietsersbond de fietsroute Verspyckweg – Dr Van Steinweg open houden. Hierop komt zeker een vervolg.

Categorieën