Kennismakingsgesprek met gedeputeerde Jeroen Olthof

De provinciale vertegenwoordigers van de Fietsersbond provincie Noord-Holland hebben op 16 decenber 2020 een gesprek gehad met de nieuwe gedeputeerde, Jeroen Olthof (PvdA). De Provinciale Kerngroep kijkt met tevredenheid terug op dit gesprek.

Als antwoord op zijn vraag, wat wij als Fietsersbond hem willen meegeven, hebben wij de volgende punten gememoreerd:

  1. Doorfietsroutes en Regionaal fietsnetwerk, zie plaatje uit “Perspectief Fiets’;
  2. Fietsenstallingen, waaronder bij knooppunten van openbaar vervoer;
  3. Fietsinfrastructuur wat ons betreft inclusief comfort en doorfietsen dus voorrang;
  4. Veiligheid fietsers verbeteren;
  5. Voldoende geld beschikbaar stellen [en ambtelijke menskracht];
  6. Knelpunten inventariseren en oplossen;
  7. Aandacht en beleid inzake recreatief fietsen inclusief de LF-routes [en knooppunten].

Er zijn voor ons wat open einden en zaken waarbij beleid en uitvoering in tegenspraak zijn met elkaar:

  • Aandacht voor voorrang fietspaden bij reconstructie van N-wegen en het betrekken van de Fietsersbond bij wegenprojecten;
  • Recreatie en toerisme, waaronder het wegdek en tolheffing op PWN-terrein en de bedreiging van de Kustroute door een stuifduin op gebied van Staatsbosbeheer;
  • Betere afstemming van verkeerslichten voor fietsers en zichtbaarheid van fietspaden bij duisternis.

Categorieën