Informatie over het fietsdebat en meer…

Provinciale Statenverkiezingen

Link naar streaming van het debat in de tekst hieronder.

Pronvinciehuis Noord-Holland

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Daarbij spelen keuzes over mobiliteit en de fietsinfrastructuur een belangrijke rol. Reden voor de Fietsersbond om er serieus aandacht aan te besteden.

Link naar livestream van het debat op YouTube

Wat doet de provincie Noord-Holland?
De provincie houdt zich grofweg op twee manieren bezig met de fietsinfrastructuur. Ten eerste als wegbeheerder van ‘provinciale wegen’ – denk aan de N203, de N512 en de N513. Ten tweede als belangrijke mede-financier voor de gemeente indien gemeentelijke wegen veiliger worden gemaakt voor fietsers. Dat kan oplopen tot 90% van de uitvoeringskosten in het geval van regionale doorfietsroutes.

Verkiezingsdebat in Haarlem
Reden genoeg voor de Fietsersbond op 28 februari een verkiezingsdebat te organiseren. Tien verkiesbare kandidaten van de te kiezen partijen zullen dan debatteren over verschillende fietsdilemma’s. Zie hiervoor: Meer informatie over de uitnodiging voor de debatavond en in het persbericht dat op 17 februari naar de media werd gestuurd.

Een eerste indruk van de partij-standpunten
Wellicht heeft u zich al enigszins georiënteerd met behulp van mijnstem.nl en heeft u een idee hoe de standpunten van de Noord Hollandse partijen u bevallen

De vraag in mijnstem.nl waar investering in de fietsinfrastructuur het meest duidelijk naar voren komt is, is de volgende:

image

Deze vraag gaat dus om het prioriteitsverschil tussen investeren in auto of in fiets.

Ook standpunten van de partijen zijn op ‘mijnstem.nl terug te vinden. Wij vatten die voor bovenstaande vraag even voor u  samen en laten daarna zien wat de partijen er precies over melden erover op mijnstem.nl melden.

  • Keuze voor de fiets: GL, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, Volt, PP, AWPWKN, BBB
  • Keuze voor de auto: FvD, VVD
  • Geen heldere keuze: CDA, PVV, DENK, 50+, BvNL, NLPLANSVP, NNH, CO, JL
  • Onduidelijk: JA21, OPNH
Meer duidelijkheid krijgt u natuurlijk door het  verkiezingsdebat van de Fietsersbond persoonlijk bij te wonen of aan te horen. U kunt ook per livestream meekijken.
Hieronder treft u de partijstandpunten aan over de keuze tussen fiets of auto, zoals weergegeven op ‘mijnstem.nl’:

Kieskompas

Ook voor deze site pikken we er een vraag uit.

Merk op dat in Kieskompas de opstelling van BBB anders lijkt en OPNH duidelijker is dan bij Mijnstem.nl.  Verder spreekt het onderstaand overzicht uit Kieskompas voor zichzelf.

kieskompas-noord-holland
Kieskompas

Categorieën