Inbreng Fietsersbond Coalitieonderhandelingen

Goedenavond. Ik ben Alex van der Leest van de kerngroep Fietsersbond Noord-Holland.

Fietsen staat hoog op de bestuurlijke en politieke agenda. Daar is ook alle reden voor. Fietsen is gezond, goedkoop en schoon. Dus duurzaam en goed voor het klimaat. Intussen zien we dat mobiliteit enorm toeneemt, terwijl de beschikbare ruimte schaarser wordt. Omdat zij minder ruimte inneemt kan de fiets veel vraagstukken oplossen.

De uitbreiding van het aantal fietsen en het aantal fietstypen (e-bikes, pedelecs, bakfietsen) vraagt fysiek om meer fietsruimte. Maar ook om bredere fietspaden wegens de snelheidsverschillen of meer ruimte voor ontvlechting van fiets en autoverkeer voor meer veiligheid. Meer ruimte ten koste van wat? Misschien wel de auto.

De Fietsersbond is enthousiast over de fietsnota van het vorige college: Perspectief Fiets. Inspirerend en ambitieus. Ambitie die we ook zien in de programma’s van de coalitiepartijen. Onze verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. We gaan ervan uit dat de coalitie de uitdagingen van Perspectief Fiets oppakt. Wij verwachten daadkracht.

De volgende vijf punten vinden we belangrijk:

  1. Een veilige infrastructuur voor iedereen – neem de zwakkeren en onervaren fietsers als norm.
  2. Uitbreiden en verbeteren van het fietsparkeren bij OV-knooppunten.
  3. Aanleggen van een doorfietsnetwerk. Perspectief Fiets geeft aan welke de hoogste prioriteit hebben.
  4. Aanpakken van knelpunten op het provinciale fietsnetwerk. Er is al begonnen met het eerste laaghangende fruit, maar er is nog veel te doen.
  5. Aanpakken van fiets-barrières

Voorbeelden van barrières:

  1. Nieuwe barrières bij de geplande A9 afslag bij Heiloo worden niet goed aangepakt. Dat voldoet zeker niet aan de ambities in de provinciale fietsnota. Bizar is dat daar wel een tunneltje komt voor het golfterrein.
  2. Noordzeekanaal heeft bij Velsen een pont met 10 minuten frequentie nodig – net als de PHS-treinfrequentie. Dit is een doorfietstraject, maar die frequentie houden we alleen in stand met een financiële bijdrage van de provincie.

De noodzakelijke sturende en stuwende rol van de provincie heeft de kracht nodig van hogere subsidies aan gemeenten. Wij denken aan een flexibele regeling tot 90%, zeker voor de ontbrekende schakels of de kunstwerken op hoofdfietsnetwerk en doorfietsroutes – want dat zijn investeringen op gemeentegrond die regio en provincie verbinden.

Tot slot roepen wij de provincie op om met wegbeheerders een streefbeeld vast te stellen voor 2030 en met een 10-jarenplan te komen.

Maar vooral om vast te leggen welke projecten in 2023 moeten zijn opgelost.

Succes!

 

Categorieën