Bijeenkomst Mobiliteit September 2019

Op 24 september bezochten 2 leden van de provinciale kerngroep van de Fietsersbond een bijeenkomst over mobiliteit. De Provincie wil de ‘groei van de mobiliteit’ in goede banen te leiden, dwz binnen de ‘kaders’ als schone lucht, minder CO2, minder stikstofuitstoot, Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Vanuit de Fietsersbond hadden we enige aanvullingen:

Ook het preventieakkoord gezondheid [meer bewegen] is belangrijk: we hechten aan het zich zelfstandig kunnen vervoeren van alle leeftijden, van 8 tot 88 jaar; fietsstructuren en openbaar vervoer moeten daarop zijn ingericht.

Niet alleen stedelijke gebieden hebben te maken met vraagstukken rond bereikbaarheid, dit geldt ook voor landelijke gebieden. Bereikbaarheid van de Noordzeekust per fiets moet verbeterd worden.

Categorieën