Tips voor programma’s voor politieke partijen

verkiezingen plaatje potlood

Verbeter de positie van fietsers op het gebied van veiligheid en doorstroming

In maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. De Fietsersbond heeft in haar brief van 29-10-2022 enige onderwerpen meegegeven voor de verkiezingsprogramma’s. De Fietsersbond merkt, dat de Provincie de infrastructuur nu bekijkt vanachter het autoraam.wanneer projecten worden uitgevoerd.

Dit roer moet om. Het is nodig om de infrastructuur te ontwerpen vanuit voetgangers en
fietsers.
De Fietsersbond doet in haar brief van 29-10-2022 een aantal suggesties op het gebied van voorrang voor fietsers:
De kwaliteit van doorfietsroutes, verlichting etc. Recreatieve “Icoonroutes” worden verbeterd; Tolheffing fietsers in de duinen ten noorden van het IJ wordt afgeschaft. De Fietsersbond vraagt overbrugging met fietsbrugggen van het Noord-Hollands kanaal en het Noordzeekanaal. Ook veiligheid en fietsenstallingen worden benoemd. De brief is in oktober versturd.

De volledige brief kunt u hier downloaden.

Categorieën