Gemotoriseerd verkeer blijft het grootste probleem

Ongevallen met fietsers in 2023 met fietsers

fietsongevallen
pdf ⋅ 239 KB

Toelichting op ongevallen met fietsers 2023

Download

De provinciale Fietsersbond houdt de ongevallen van fietsers bij die verschijnen in het Noord-Hollands Dagblad.

In de meeste gevallen botst de fietser met een automobilist, vaak ook met een andere gemotoriseerd verkeersdeelnemer. De dodelijke ongevallen hebben altijd te maken met gemotoriseerd verkeer. Dat geldt ook voor voetgangers. Relatief vaak is er sprake van een botsing met vrachtauto of bestelbus.

De gegevens in de krant zijn onvolledig, datzelfde geldt voor de beschrijvingen. Daarom is het nodig om andere gegevens ernaast te nemen.

Algemene adviezen, gericht op provinciaal en landelijk niveau zijn onder andere:

  • Snelheidsremmers; kruisingen tussen fiets- en gemotoriseerd verkeer worden sterker beveiligd met effectieve snelheidsremmers, zeker op N-wegen;
  • CROW-richtlijnen worden sterker gericht op combinatie van veiligheid en doorstroming niet-gemotoriseerd verkeer: drempels, stopgebod, minder haaientanden;
  • Aanleg tweerichtingsfietspaden wordt vermeden, zeker bij rotondes;
  • Positie scooter/brommers; deze zijn zo vaak betrokken bij alle soorten ongevallen en vooral met fietsers, dat deze binnen de kom naar de rijbaan moeten;
  • Registratie en analyse van ongevallen en vermelding van de toedracht wordt uitgebreider;
  • Handhaving en controle : toezicht wordt uitgebreid en verplaatst naar wegvakken en kruisingen waar ook voetgangers en fietsers gebruik maken van de infrastructuur;
  • Eenzijdige ongevallen scootmobielen en fietsers: voertuigtechniek en verkeersinzicht kan worden verbeterd met informatie w.o. project doortrappen.

Een aantal wettelijke regels wordt gewijzigd of toegevoegd. Voor een uitgebreidere toelichting met tabellen zie: Toelichting ongevallen met fietsers 2023

Categorieën