Verkeersveiligheid: Fietsersbond wil vooral gemotoriseerd verkeer begrenzen

Het aantal doden en gewonden in het verkeer daalt niet meer sinds 2014. Onder verkeersslachtoffers zijn er naar verhouding veel fietsers. Begrijpelijk en teerecht is het, dat Rijk en Provincies zoeken naar oorzaken en oplossingen. Mogelijke oorzaken zijn:

  • Te sobere inrichting 30 km-zones;
  • Te weinig pakkans bij snelheidsovertredingen;
  • Te veel haast en afleiding door mobieltjes;
  • Vooral: er zijn nu eenmaal meer ouderen dan 30 jaar geleden.

Naar het idee van de Fietsersbond vallen de meeste (ernstige) slachtoffers onder fietsers en voetgangers door conflicten met gemotoriseerd verkeer; dit geldt zeker voor de fietsdoden. Hetzelfde geldt voor ernstige gewonden die de krant halen; hieronder zijn ook vele fietsers die met een scooter botsen. Fietsers en scooters ervaren extra risico bij kruisingen van tweerichtingspaden.

De rijsnelheid van gemotoriseerd is de belangrijkste risicofactor; de infrastructuur geeft te weinig bescherming aan fietsers en voetgangers.

Voor de oplossingen van onveiligheid zijn diverse benaderingen denkbaar. Het landelijk bureau van de Fietsersbond richt zich vooral op de infrastructuur en het gevaar dat het gemotoriseerd verkeer veroorzaakt; fietsvaardigheid vergroten staat als tiende genoemd; zie:

https://noordbrabant.fietsersbond.nl/top-10-maatregelen/

Dus: meer de daders temmen (gemotoriseerd verkeer) dan de slachtoffers opvoeden (voetgangers en fietsers).

Het gehele document over verkeersveiligheid en onze wensen kunt u hier downloaden.

Categorieën