Trage voortang Regionale Doorfietsroutes Noord-Holland

Twijfel over kwaliteit

Ons laatste bericht over Regionale Doorfietsroutes in de Provincie Noord-Holland dateert uit 2020. Sindsdien hebben Provincie en gemeenten  enige stappen gezet, maar het lijkt onvoldoende om de achterstand op andere Provincies in te lopen. Bovendien betwijfelen we of de overheden bereid zijn om aan fietsers op doorfietsroutes voldoende kwaliteit te leveren.

In alfabetische volgorde sorteren we de volgende berichten ui de regio:

Fietsersbond regio Alkmaar noemt op 8 mei 2022 onder meer 3 zaken:

  1. Doorfietsroute naar Heiloo kan het beste over de Westerweg, dus voorkeur voor ander tracé,
  2. Aftakking van Alkmaar naar Bergen moet worden doorgetrokken naar de kust: naar Bergen aan Zee,
  3. Het fietspad langs de N246 naar Wormerveer moet worden opgenomen in het netwerk van doorfietsroutes; idem een doorfietsroute Alkmaar-Hoorn.

https://fietsmaar.wordpress.com/2022/05/08/doorfietsroute-regio-alkmaar/

Fietsersbond Castricum mist het plan voor twee nieuwe tracés langs het spoor, waardoor aan de eis van directheid niet wordt voldaan; andere knelpunten worden genegeerd en niet aangepakt. Het rapport van de doorfietsroutes in de regio kent te veel lacunes en inconsistenties.

https://castricum.fietsersbond.nl/2022/05/05/doorfietsroutes-castricum-als-zwakke-schakel/

Gooi- en Vechtstreek

Doorfietsroute Hilversum – Amersfoort is besloten, en het tracé vastgesteld. We wachten op een planning. De Fietsersbond afdelingen van alle deze gemeentes zijn blij met deze variant, die overal overeenkomt met al hun uitgesproken voorkeuren.

Er zijn ook plannen voor Amsterdam – Utrecht. Meer dan onderstaand artikel is ons niet bekend

https://nos.nl/regio/utrecht/artikel/328670-van-dom-tot-dam-fietssnelweg-komt-dichterbij-maar-wat-gebeurt-er-met-knelpunt-demkabrug

Van de doorfietsroute Hilversum – Utrecht is een ontwerp gereed; De aanleg start op z’n vroegst in 2023

De CROW-normen voor doorfietsroutes kunnen knellen op de oude provinciale weg Hilversum-Utrecht. Daarnaast is er een oversteek nodig over/ onder (het verlengde van) de N201 te Hilversum (de Diependaalselaan). Het voorstel is de bestaande rotonde te gebruiken, maar onzeker is of/ hoe dat uitgevoerd kan worden volgens de normen, en met behoud van (veilige) doorfietsbaarheid.

Haarlem en Haarlemmermeer

Allereerst de route langs de autoweg A200:

https://haarlemmermeer.fietsersbond.nl/doorfietsroutes/f200/

Het is de bedoeling dat de bestaande fietsroute verbeterd wordt. Er worden al sinds 2009 plannen gemaakt. In Haarlem zijn al verschillende gedeeltes vernieuwd en in Amsterdam is het fietspad met de vernieuwde N200 meegenomen.

Uit deze uitgebreide berichten van de regionale Fietsersbond spreekt vooral de twijfel, of de kwaliteitseisen worden gehaald: doorrijden, wegdek, breedte en veiligheid. Citaat: “Daardoor is het iets veiliger geworden, maar voldoet nog steeds niet aan de eisen van de doorrijroute”.

Dan de G200 langs het spoor:

Dit is de hele G200 doorrijroute in Haarlemmermeer waarbij men dicht bij de Spoorlijn blijft. Deze route is aangeduid met de zuidelijke route. Deze route, niet sociaal vriendelijk, is geliefd bij de forenzen daar er op de hele route slechts een verkeerslicht is. De stand van zaken is ons onbekend.

We hebben geen nieuws te melden over de regio Zaanstad en over de Noordkop incl regio Den Helder en Texel; een bericht uit de regio IJmond-Noord wordt opgesteld.

Categorieën